Gniazda elektryczne

Gniazda elektryczne w łazience.

Z uwagi na bliskość wody osprzęt elektroinstalacyjny podlega
w łazience bardziej restrykcyjnym wymaganiom niż w przypadku
kontaktów i łączników występujących w pozostałych pomieszczeniach.
Istnieją przepisy, które określają w jakiej odległości gniazdka
elektryczne mają być zamontowane:
odległość od wanien – minimum 60 centymetrów
Odległość od podłogi:
– włączniki oświetlenia na wysokości 1,4 metra nad podłogą
– gniazda elektryczne 230V – 1,2 metra nad podłogą
– oprawy oświetleniowe – 2,0 metra.
Stosowany w łazience osprzęt musi być szczelny, w izolujących obudowach.
Gniazdka elektryczne powinny mieć bolce uziemiające i być możliwie
hermetyczne, a już z pewnością bryzgoszczelne, tj. niewrażliwe na
chlapnięcia wodą. Ważne jest, by dobrze zaplanować ilość
potrzebnych gniazdek – unikniemy wtedy przełączania wtyczek urządzeń. Naprawa Pralek Bielany.